Ђорђе Вајферт

vajfertNON OMNIS MORIAR  – неће све што сам ја умрети  су најбољи епитаф за живот и рад Ђорђа Вајферта. Своје дужности обављао је са скромношћу, умереношћу и толеранцијом. Легат његове љубави и доброте, усмерене ка Братству, његовом народу и целој људској раси надмашује материјалну сферу деловања.

Биографија http://www.fonddjordjevajfert.org/biografija.php

Анегдота – док је радио као гувернер ако би остајао прековремено, гасио би сијалицу и палио приватну свећу како не би трошио државне паре.

Велика Ложа Србије http://www.rgls.org/sr/o-nama/poznati-masoni-iz-srbije/34-djordje-vajfert.html

Документарни филм

Advertisements